VAN OOSTVEEN ARCHITECTUUR STAAT VOOR KWALITATIEF HOOGWAARDIGE EN DUURZAME ONTWERPEN WELKE PASSEN IN HUN STEDELIJKE CONTEXT. IN HET ONTWERPPROCES STAAN DE BEWONER EN DE OPDRACHTGEVER CENTRAAL. PROJECTEN VARIËREN IN SCHAAL VAN PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP TOT PROFESSIONELE GROOTSCHALIGE ONTWIKKELINGEN. EN IN HUN UITVOERING VAN NIEUWBOUW TOT RENOVATIE.