Drie Hofjes

BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELING
Client
ontwikkelaar
Architects
VOA
Year
2021
Program
wonen
Status
opgeleverd
Scale
> 2000 m2
Er ligt een binnenstedelijke vernieuwingsopgave klaar door het failliet gaan van de V&D en de leegstand die dat achter heeft gelaten in de binnenstad van Hoorn. Om tot een juiste aanpak te komen voor bebouwing, zijn een aantal analyses gemaakt van de locatie, historie en de stad Hoorn.
Historie van de plek
Om de perceelgrenzen te begrijpen moet eerst de rapportage Archeologisch (maar ook historische) bureauonderzoek plangebied worden gelezen. Op dit ‘binnengebied’ tussen het Nieuwe Noord, Ramen, Nieuwsteeg en Duinsteeg, hebben drie scholen bestaand. De pleinen met stenen muren en ingesloten hofjes, waren een veilige plek om te verblijven.
De perceelgrenzen en de bebouwing volgen de oriëntatie van de bebouwing van de straat Ramen, vrijwel haaks op de straat, in plaats van de secundaire straat de ‘het’ Nieuwe Noord. Dit komt doordat vroeger de tuinen van Ramen doorliepen tot het Nieuwe Noord.
Stedebouwkundig plan
Het bestaande omliggende stedelijk weefsel dient als uitgangspunt voor het stedebouwkundige plan. De woningscheidende wanden volgende de oude erfgrenzen en door deze oriëntatie krijgen de meeste woningen daardoor ‘s ochtends en ‘s avonds zon. De oude schoolpleintjes en hofjes worden nu door wonen omkaderd. Door een van de  hofjes boven de half verdiepte parkeerkelder te situeren, ontstaat er tevens verticaal een ruimtelijke kwaliteit met bijzondere doorkijkjes. De ruimte tussen de nieuwe bebouwing is in kwalitatieve zin een van de dragers van het plan.
Een groot deel van de bebouwing in Hoorn is twee of drie lagen met kap. Door in de nieuwbouw langs het Nieuwe Noord een variatie hierin van 50% aan te brengen sluit de bebouwing aan op de omgeving. De twee lagen met kap komen precies goed uit bij het de Gruyter pand dat vervolgens met een hoger bouwdeel de hoek met de Nieuwsteeg accentueert.
Door de compacte bebouwing en gedeelde collectieve ruimte is er sociale controle. De veiligheid op straat en in de hofjes neemt daarbij toe. Door de laagbouw zijn er veel ‘ogen op straat’ en is er makkelijk contact tussen bewoners en mensen op straat.

FOTO’S

Karakteristieke panden naast elkaar

in het oude gedeelte van de stad Hoorn, variëren de percelen en zo ook de gevels in breedte. Deze variatie is doorgezet in ons plan. Dat resulteert in diversiteit in de ‘korrelgrootte’ van de woningen. Daarnaast zijn twee percelen samengevoegd in een statig hoog wit pand en op het einde vier percelen tot een klein complex. ieder onderdeel is zo duidelijk af te lezen en lijkt afzonderlijk te zijn gebouwd. De goothoogte verspringt bij ieder pand waardoor die zich onderling van elkaar onderscheiden. Er valt een ritme van los staande panden af te leze, schouder aan schouder met hun voet op de rooilijn. De afwisseling in kleur van baksteen werkt mee aan het beeld van losse zelfstandige panden.

Het plan is sober wat betreft ornamenten maar wel heeft wél bijzonder metselwerk. Geen overbodige versiering. Geen ouderwetse nep muurankers maar wel een mooie baksteen. De gekozen materialen sluiten naadloos aan bij die van de binnenstad.

impressieS

renders by F. Snijder

 naar de projecten